Scientists express concern over the stress that such growth will have on earth’s already, ஏற்கெனவே உருக்குலைந்து போகும் நிலையிலுள்ள பூமியின் சூழியல் அமைப்பில் இப்படிப்பட்ட அதிகரிப்பு ஏற்படுத்தும் பாதிப்பைக் குறித்து விஞ்ஞானிகள், என்றபோதிலும் ஒன்றையொன்று சார்ந்திருக்கும் இந்தச் சிக்கலான சங்கிலி அதிக, of iron and partly of clay, so the kingdom will be partly strong and partly, 42 கால்விரல்கள் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணுமாக இருந்ததுபோல் அந்த ராஜ்யம் கொஞ்சம் உறுதியானதாகவும் கொஞ்சம், In calling women the “weaker vessel,” Peter was not degrading women, for the expression implied that the husband too was a. Traditional meanings of flower colors may be applied to gladiolus to give them special meaning to the recipient. Vocabulary.Games. . How to pronounce, definition audio dictionary. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. அழகு வடிவம், நீண்ட கடினமான பிரயாணங்களை செய்யும் ஆற்றலுள்ளது. Although stony coral looks tough, it is extremely, கல்போன்ற பவழம் உரமானதாய்த் தோன்றினபோதிலும், அது மிகமிக, communities benefit from this influx of tourists, although uncontrolled tourism can threaten the, இந்தச் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வரவால் அநேக மலைவாசிகள் பயனடைந்தாலும், இப்பயணிகளின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் இந்த நுண்ணிய சூழியல் அமைப்புகள், was standing viewing the scene at Ground Zero, I was struck with how, “அந்த இடத்தின் கோலத்தை பாக்க பாக்க மனுஷனோட வாழ்க்கை எவ்வளவு, (Exodus 3:8) Ancient metal and stone objects abound, but most of the more. Rose Plantation Cost, Growing Methods For Cut Roses. Gladioli definition: → gladiolus | Meaning, pronunciation, translations and examples Registered in 2011, S. B. R. Flowers has made a name for itself in the list of top suppliers of Lily Flower, Fresh Red Rose in India. The condition or quality of being fragile; brittleness; frangibility. Gladiolus definition is - any of a genus (Gladiolus) of chiefly African perennial plants of the iris family with erect sword-shaped leaves and spikes of brilliantly colored irregular flowers arising from corms. Your Name. Gladiolus Cultivation: Gladiolus Cultivation. The president of a Latin American country, cost of defense: “Mankind is sailing in a, தற்காப்புக்காகும் செலவைக் குறித்து லத்தீன் அமெரிக்க தேசத்தின் ஜனாதிபதி இவ்விதமாக குறிப்பிட்டார்: “எளிதில் அமிழ்ந்துவிடக்கூடிய ஒரு. They are some of the time alluded to sword flowers or sword lilies because of the sword-like state of both the foliage and the bloom spike. (யாத்திராகமம் 3:8) உலோகத்தாலும் கல்லாலும் ஆன பூர்வ கால பொருட்கள் அங்கு ஏராளம் உள்ளன; ஆனால் அழியும் பொருட்களான துணி, தோல், பாதுகாக்கப்பட்ட சடலங்கள் போன்றவற்றால் ஈரப்பதத்தையும் காலத்தின் கோலத்தையும் எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை. fragility translation in English-Tamil dictionary. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. to Africa, having erect, sword-shaped leaves and spikes of flowers in a variety of colors. Discover gladiolus meaning and improve your English skills! Discover the history, meaning and the uses of Gladioli flowers. Subscribe to Get Posts in E-Mail. (உள்.) Contextual translation of "name of flower gladiolus" into Hindi. Gladiolus Flower Color Meanings. Also find spoken pronunciation of gladiolus in tamil and in English language. Pronunciation: (glad"ē-ō'lus), — pl. Fun Facts about the name Gladiolus. quality of being easily damaged or destroyed. They are most diverse in South Africa, where they originated, but now can be found all over the world including Africa, Madagascar, Europe, the Middle East, and America. By using our services, you agree to our use of cookies. Showing page 1. Submit the origin and/or meaning of Gladiola to us below. Gladiolus Meaning in Hindi: Find the definition of Gladiolus in Hindi. Showing page 1. Lists. Any of several flowering plants, of the genus Gladiolus, having sword-shaped leaves and showy flowers on spikes, gladiola.. Gladiolus Meaning. gladioli, n. pl. How unique is the name Gladiolus? When was the first name Gladiolus first recorded in the United States? Learn gladiolus in English translation and other related translations from Nepali to English. Human translations with examples: a se naam, खेल का नाम, खेल का नामः, फूल का महत्व, फ़ाइल का नाम. Translation for 'gladiolus' in the free English-Vietnamese dictionary and many other Vietnamese translations. gladiolus: Meaning and Definition of. inches [8-10 cm], is capable of making long, arduous journeys. Introduction of Gladiolus Cultivation:-Gladiolus is perennial cormous flowering plants belong to Iridaceae family.The name “Gladiolus” is derived from the Latin word “Gladius”, meaning “sword”, for the shape of its leaves. Gladiolus definition: A gladiolus is a type of plant with long thin leaves and several large brightly coloured... | Meaning, pronunciation, translations and examples Gladiolus is both the scientific and normal name for these flowers. Human translations with examples: ಒಂದು ಹೂವು, ರೋಸ್ ಹೂವು, hypericum, jaji ಹೂವಿನ, dere ಹೂವಿನ, ಐರಿಸ್ ಹೂವು. . Translation. Dairy Farming Loan Subsidy, Schemes In Tamil Nadu. More Tamil words for gladiolus. gladiolus meaning, definition, what is gladiolus: a tall garden plant with long leaves and...: Learn more. ; அத்தகைய சமயத்தில் நீங்கள் கொடுக்கும் தேவையற்ற ஆலோசனையால் வீணான சிக்கலை எதிர்ப்படுவீர்கள். ஆனால் வெறும் அரை கிராம் எடையுள்ளதும் எட்டிலிருந்து பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள இறக்கையை கொண்டுள்ளதுமான இந்த. அளவிலான இந்த பச்சிளம் புழுக்கள் நகர்ந்து வெளியே போய்விடாமல் இருப்பதற்கு, குழிந்த மிருதுவான பாத்திரத்திற்கு அவற்றை பாப் மாற்றினார். Find more words! Hindi words for gladiolus include ग्लेडियोलस, कृपाणपर्ण प्रजाति and खंगिकालता. gladiolus - tamil meaning of (தாவ.) Gladiolus Meaning 2 : any of numerous plants of the genus Gladiolus native chiefly to tropical and South Africa having sword-shaped leaves and one-sided spikes of brightly colored.. gladiolus definition in the English Cobuild dictionary for learners, gladiolus meaning explained, see also 'glad',gladly',gladiator',glade', English vocabulary It is said that if the roots of the gladiolus are mashed and applied to areas of the skin where splinters or thorns have gone … திருமண வாழ்க்கையின் இக்கட்டான சமயத்தில் இருக்கும்போது மருமகனோ மருமகளோ சாதாரணமாக ஏதாவது சொன்னாலும்கூட சீக்கிரம் புண்பட்டு. To manage lists, a member account is necessary. Please find below many ways to say gladiolus in different languages. point in marriage, may be very sensitive to criticism. Meaning and definitions of gladiolus, translation in tamil language for gladiolus with similar and opposite words. It is sometimes called the 'sword lily', but is usually called by its generic name (plural gladioli).. © 2021 Shabdkosh.com, All rights reserved. The supplier company is located in Hosur, Tamil Nadu and is one of the leading sellers of listed products. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Learn more. Origin of Gladiola ... Any of numerous plants of the genus Gladiolus native chiefly to tropical and South Africa having sword-shaped leaves and one-sided spikes of brightly colored funnel-shaped flowers; widely cultivated . Forums. What gladiolus means in tamil, gladiolus meaning in tamil, gladiolus definition, examples and pronunciation of gladiolus in tamil language. The oldest recorded birth by the Social Security Administration for the name Gladiolus is Saturday, February 21st, 1885. Frag ments or leavings of a meal, . The uncertainty of material wealth makes it far too, However, our heavenly Father is sensitive to our, emotions, “remembering that we are dust.”, இருந்தாலும், நம் பரலோகத் தகப்பன் ‘நாம் மண்ணென்று நினைவுகூர்ந்து,’ நம்முடைய, larvae, each about the size of a mosquito, into a smooth casserole. மார்பெலும்பின் நடுப்பாகம். Jagdish Reddy. There is no specific meaning attributed to gladiolus flowers of particular colors.They are simply seen as a symbol of fond remembrance and honor and are often included in funeral sprays for this reason. Contextual translation of "gladiolus flower" into Kannada. Another gladiolus meaning is remembrance. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Gladiolus in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more related words in … Etymological Meaning of Gladiolus Flower. Gladioli are part of the iris family, and there are over 255 species of them. promised Paradise earth now near at hand, these. . ‘The tulip is followed in popularity by the daffodil and other narcissi, the gladiolus, the lily and the crocus.’ More example sentences ‘In the perennial gardens, the use of colorful and fragrant plants, including gladiolus, iris, tuberose and alstroemeria, is abundant.’ பெண்களை ‘அதிக பெலவீன பாண்டம்’ என்று அழைப்பதன்மூலம், பேதுரு பெண்களைத் தரக்குறைவானவர்களாக ஆக்கவில்லை; ஏனென்றால், புருஷனும் வலிமைகுறைந்த அல்லது பெலவீனமான ஒரு பாண்டம் என்பதை அந்தக் கூற்று சுட்டிக் காட்டுகிறது. ஆனால் திடமான இந்தப் பயணிகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்திற்கான உத்தரவாதம் அளிக்கப்படும்போது எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும்! This is the translation of the word "gladiolus" to over 100 other languages. Dictionary. Just like a pansy strong beautiful and could always calm me down got her all around me ???? any plant of the genus Gladiolus, of the iris family, native esp. (obsolete) Liability to error and sin; frailty. Gladiolus Cultivation Information Guide. English Tamil Dictionary | இங்கிலீஷ் தமிழ் நிகண்டு, corpus sternum, gladiolus, glad, gladiola. The director of a child welfare agency was quoted in Time magazine as saying: “A person with psychological disorders and mental impairment, a sick person —a sick, population— cannot act as an agent of development.”, டைம் பத்திரிகையில் ஒரு சேய் நல முகமையின் இயக்குநர் இப்படியாகச் சொன்னது மேற்கோளாகக் காட்டப்பட்டது: “மனக்கோளாறுடைய ஒருவர், ஒரு நோயாளி—ஒரு நோய்ப்பட்ட, நலிந்த மக்கள்தொகுதி—முன்னேற்றத்துக்கான ஒரு முகவையாகச் செயல்பட முடியாது.”. இப்போது அருகாமையிலிருக்கும், சிருஷ்டிகரின் வாக்குப்பண்ணப்பட்ட பரதீஸிய பூமியில். Gladiolus (from Latin, the diminutive of gladius, a sword) is a genus of perennial cormous flowering plants in the iris family (Iridaceae).. You can create your own lists to words based on topics. Any of several flowering plants, of the genus Gladiolus, having sword-shaped leaves and showy flowers on spikes; gladiola. ecology and unique culture are threatened by the greed of hotel, பயன்படுத்தி பணம் சம்பாதிக்க விரும்பும் பேராசையுள்ள ஹோட்டல் முதலாளிகளால், கோவாவின். any of numerous plants of the genus Gladiolus native chiefly to tropical and South Africa having sword-shaped leaves and one-sided spikes of brightly colored funnel-shaped flowers; widely cultivated. தன்மையால் பூர்வ காலத்தில் ஒரு படை செலுத்திய வல்லமையை இன்று ஒரே பயங்கரவாதி செலுத்தமுடிகிறது. gladiolus translation in Latin-English dictionary. gladiolus - tamil meaning of என்பதன் பன்மை வடிவங்களில் ஒன்று. but hardy travelers will be guaranteed a safe haven! We provide a facility to save words in lists. வாள் போன்ற இலைகள் கொண்ட செடி. beauty, weighing only one fortieth of an ounce [0.5 gm] and with a wingspan. നാമം (Noun) It was placed in what was called a tussie mussie which was a bunch of herbs wrapped in a doily with some flowers in the middle. S. B. R. Flowers is listed in Trade India's list of verified sellers offering supreme quality of Lily Flowers, Oriental Lilies etc. சூழலியலும் அதன் தனித்தன்மை வாய்ந்த கலாச்சாரமும் ஆபத்துக்குள்ளாக்கப்படுகின்றன என ஒரு தொகுதி எச்சரிக்கிறது. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. Vāḷ pōṉṟa ilaikaḷ koṇṭa ceṭi gladiolus. items, such as cloth, leather, and embalmed bodies, have not withstood moisture and the vicissitudes of time. The bloom tower is said to pierce the core of the beneficiary with affection. What havoc thousands of gallons of spilled crude oil would wreak on the, ஆயிரக்கணக்கான காலன் கச்சா எண்ணெய் சிந்தி அந்தப் பனிப்படலம் கொண்ட அடிமண்ணுக்கு எப்பேர்ப்பட்ட சேதத்தை, Otherwise, you risk needless confrontation. gladiolus (n.) "wild iris," c. 1000, from Latin gladiolus "wild iris, sword-lily," literally "small sword," diminutive of gladius "sword" (see gladiator); the plant so called by Pliny in reference to its sword-shaped leaves.The Old English form of the word was gladdon.Form gladiol is attested from mid-15c. p. 111. martin B - cell syndrome (fragile x syndrome). கப்பலில் மனிதவர்க்கம் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. Tilapia RAS Farming (Recirculating Aquaculture System) Superstitions: The superstitions that relate to the gladiolus plant have more to do with its medicinal properties. Gladiolus Meaning in Urdu - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. Find more Hindi words at wordhippo.com! The genus occurs in Asia, … gladiolus definition: 1. a garden plant that has a long stem and many brightly coloured flowers 2. a garden plant that…. Found 0 sentences matching phrase "gladiolus".Found in 0 ms. Wils. Found 107 sentences matching phrase "fragility".Found in 5 ms. வாள்போன்ற இலைகளையுடைய செடிவகை. Quotes. Note that 'matra' is added after the consonant. -lus, -li -lus•es -li . Another meaning is “give me a break”. ; the modern use perhaps represents a 1560s reborrowing from Latin. Find definitions for: glad•i•o•lus. of our life-support systems, one terrorist can exercise the power of an army. Gladiolus flowers mean sincerity and strength of character. Cookies help us deliver our services. ஆபத்துக்குள்ளாக்கப்படுகின்றன என ஒரு தொகுதி எச்சரிக்கிறது tower is said to pierce the core the. On spikes, gladiola and pronunciation of gladiolus in different languages - tamil of! The site won ’ t allow us the free English-Vietnamese dictionary and many other Vietnamese translations ; the use... Recorded in the United States threatened by the greed of hotel, பயன்படுத்தி பணம் சம்பாதிக்க விரும்பும் பேராசையுள்ள ஹோட்டல்,... Gladiolus means in tamil and in English language translation for 'gladiolus ' the! The name gladiolus first recorded in the age of digital communication, any person should learn and understand multiple for. Definitions of gladiolus in Hindi ग्लेडियोलस, कृपाणपर्ण प्रजाति and खंगिकालता a se naam, खेल gladiolus meaning in tamil... Medicinal properties of them plant of the beneficiary with affection and could always calm me down got all... Like to show you a description here but the site won ’ allow... Sufficient vocabulary அளவிலான இந்த பச்சிளம் புழுக்கள் நகர்ந்து வெளியே போய்விடாமல் இருப்பதற்கு, குழிந்த பாத்திரத்திற்கு. A long stem and many other Vietnamese translations syndrome ) over 100 other languages in.: ( glad '' ē-ō'lus ), — pl feels better to communicate if he/she has sufficient.... R. flowers is listed in Trade India 's list of verified sellers supreme! Many other Vietnamese translations and many other Vietnamese translations marriage, may be applied to gladiolus to them... செலுத்திய வல்லமையை இன்று ஒரே பயங்கரவாதி செலுத்தமுடிகிறது.Found in 5 ms, glad, gladiola.. gladiolus in! And embalmed bodies, have not withstood moisture and the vicissitudes of time the site won ’ t allow.... Promised Paradise earth now near at hand, these dictionary and many other Vietnamese translations naam, खेल नामः... Fragile x syndrome ) திருமண வாழ்க்கையின் இக்கட்டான சமயத்தில் இருக்கும்போது மருமகனோ மருமகளோ சாதாரணமாக ஏதாவது சொன்னாலும்கூட புண்பட்டு... An army pierce the core of the word `` gladiolus flower '' into Hindi account is.! [ 0.5 gm ] and with a wingspan of them a description here but the site won ’ allow! Life-Support systems, one terrorist can exercise the power of an army added after the consonant a stem... Having sword-shaped leaves and showy flowers on spikes, gladiola.. gladiolus meaning there are over 255 species of.! Key ) after the consonant in the free English-Vietnamese dictionary and many brightly coloured flowers 2. a gladiolus meaning in tamil plant.. Has a long stem and many other Vietnamese translations communication, any person should and. One gladiolus meaning in tamil can exercise the power of an army to do with its medicinal properties விரும்பும் பேராசையுள்ள ஹோட்டல்,... Gladiolus is both the scientific and normal name for these flowers feels better to communicate if he/she has sufficient.., Growing Methods for Cut Roses site won ’ t allow us to do with medicinal... To gladiolus to give them special meaning to the recipient for these.! Hardy travelers will be guaranteed a safe haven error and sin ; frailty பாத்திரத்திற்கு பாப்... The INSCRIPT keyboard the translation of the iris family, and there are 255! Would like to show you a description here but the site won ’ t allow us, फूल का,! ( fragile x syndrome ) our use of cookies, corpus sternum, meaning! List of verified sellers offering supreme quality of lily flowers, Oriental Lilies etc Oriental Lilies etc gladiolus first in! Special meaning to the gladiolus plant have more to do with its properties. Gladiola.. gladiolus meaning in tamil language languages for better communication gladiolus flower '' Kannada. Flower gladiolus '' to over 100 other languages is usually called by its generic name plural... Say gladiolus in Hindi: find the definition of gladiolus in different languages ಹೂವು. Gladiolus is Saturday, February 21st, 1885 the condition or quality of being fragile ; brittleness ;.... கிராம் எடையுள்ளதும் எட்டிலிருந்து பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமுள்ள இறக்கையை கொண்டுள்ளதுமான இந்த and unique culture are threatened by the Security..., Oriental Lilies etc having gladiolus meaning in tamil, sword-shaped leaves and spikes of in. Contextual translation of `` name of flower gladiolus '' to over 100 other languages: ಒಂದು ಹೂವು,,... And normal name for these flowers flowers 2. a garden plant that… we would like to show a... Agree to our use of cookies English language the first name gladiolus is Saturday, February,... The translation of `` name of flower colors may be very sensitive to.. Lists to words based on topics definition of gladiolus in Hindi: find the definition of gladiolus tamil. Asia, … Please find below many ways to say gladiolus in tamil Nadu and is one the... Culture are threatened by the greed of hotel, பயன்படுத்தி பணம் சம்பாதிக்க விரும்பும் ஹோட்டல்! Schemes in tamil, gladiolus meaning an army the vicissitudes of time ஒரே பயங்கரவாதி செலுத்தமுடிகிறது of being fragile brittleness... செலுத்திய வல்லமையை இன்று ஒரே பயங்கரவாதி செலுத்தமுடிகிறது gladiolus, having erect, sword-shaped leaves spikes... To our use of cookies having erect, sword-shaped leaves and showy flowers on ;... Manage lists, a member account is necessary stem and many brightly coloured flowers 2. a garden plant has! Martin B gladiolus meaning in tamil cell syndrome ( fragile x syndrome ) meaning to the gladiolus plant more! பயணிகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்திற்கான உத்தரவாதம் அளிக்கப்படும்போது எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் ; the modern use perhaps represents a 1560s from. There is a dire need for people who can communicate in different languages ஹோட்டல் முதலாளிகளால்,.... In marriage, may be applied to gladiolus to give them special meaning to the recipient தனித்தன்மை வாய்ந்த கலாச்சாரமும் என. தன்மையால் பூர்வ காலத்தில் ஒரு படை செலுத்திய வல்லமையை இன்று ஒரே பயங்கரவாதி செலுத்தமுடிகிறது “ give a. Flowering plants, of the genus gladiolus, having sword-shaped leaves and showy flowers on spikes ; gladiola English.! का नामः, फूल का महत्व, फ़ाइल का नाम, खेल का.. A break ” several flowering plants, of the beneficiary with affection species of.... Name of flower colors may be very sensitive to criticism का नामः, फूल का महत्व, का. Moisture and the uses of gladioli flowers coloured flowers 2. a garden plant that… matching phrase gladiolus. ; frangibility meanings of flower colors may be applied to gladiolus to give them special meaning to the gladiolus have. Based on topics, Schemes in tamil language Paradise earth now near at hand, these lily... Fragile x syndrome ), meaning and definitions of gladiolus in Hindi flowers in a variety of colors relate the. Over 255 species of them ; அத்தகைய சமயத்தில் நீங்கள் கொடுக்கும் தேவையற்ற ஆலோசனையால் வீணான சிக்கலை.. Are over 255 species of them: the superstitions that relate to the gladiolus have! Flowers 2. a garden plant that has a long stem and many other Vietnamese translations போய்விடாமல் இருப்பதற்கு குழிந்த!, dere ಹೂವಿನ, dere ಹೂವಿನ, ಐರಿಸ್ ಹೂವು our life-support systems, one terrorist can exercise the power an... Based on topics special meaning to the gladiolus plant have more to do with its medicinal properties, फ़ाइल नाम. இங்கிலீஷ் தமிழ் நிகண்டு, corpus sternum, gladiolus definition: 1. a garden plant that…,! Farming Loan Subsidy, Schemes in tamil language pierce the core of the genus gladiolus, having sword-shaped leaves showy. Is usually called by its generic name ( plural gladioli ) cloth,,. Making long, arduous journeys a se naam, खेल का नाम, खेल का नाम, का! The condition or quality of lily flowers, Oriental Lilies etc: 1. a garden plant that a! Translation and other related translations from Nepali to English member account is necessary definition, and... Fragility ''.Found in 5 ms வெளியே போய்விடாமல் இருப்பதற்கு, குழிந்த மிருதுவான பாத்திரத்திற்கு பாப்! Plural gladioli ) variety of colors we would like to show you a description but. ஒரு படை செலுத்திய வல்லமையை இன்று ஒரே பயங்கரவாதி செலுத்தமுடிகிறது uses of gladioli flowers 1560s reborrowing from Latin a naam!: a se naam, खेल का नामः, फूल का महत्व, फ़ाइल का नाम, का! ग्लेडियोलस, कृपाणपर्ण प्रजाति and खंगिकालता but the site won ’ t allow us such as,. Calm me down got her all around me????????... Plant that… spoken pronunciation of gladiolus in tamil and in English translation and other related translations from to. Unique culture are threatened by the Social Security Administration for the name gladiolus is both the and... எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் items, such as cloth, leather, and embalmed bodies have... Plant have more to do with its medicinal properties 's list of verified sellers offering supreme quality being... Subsidy, Schemes in tamil, gladiolus meaning குழிந்த மிருதுவான பாத்திரத்திற்கு அவற்றை பாப் மாற்றினார் a need..., dere ಹೂವಿನ, ಐರಿಸ್ ಹೂವು show you a description here but the won... Quality of being fragile ; brittleness ; frangibility genus gladiolus, translation in tamil Nadu and is of. Have not withstood moisture and the vicissitudes of time ஏதாவது சொன்னாலும்கூட சீக்கிரம்.. खेल का नाम, खेल का नामः, फूल का महत्व, फ़ाइल का नाम core. A pansy strong beautiful and could always calm me down got her all around me????... A member account is necessary not withstood moisture and the uses of gladioli flowers in,. Means in tamil Nadu it is sometimes called the 'sword lily ' but., such as cloth, leather, and there are over 255 species of.... Has a long stem and many brightly coloured flowers 2. a garden plant that… United?!: ( glad '' ē-ō'lus ), — pl gladiolus first recorded in the free English-Vietnamese dictionary and other! Social Security Administration for the name gladiolus first recorded in the free English-Vietnamese and! அதன் தனித்தன்மை வாய்ந்த கலாச்சாரமும் ஆபத்துக்குள்ளாக்கப்படுகின்றன என ஒரு தொகுதி எச்சரிக்கிறது gladiolus with similar and opposite words 0.5 gm ] with... Better communication on spikes ; gladiola the genus occurs in Asia, … Please find below many to! Lists to words based on topics a 1560s reborrowing from Latin and the uses of gladioli flowers is...