Romans 8:28 New American Standard Bible (NASB). Eduardo C. Pasamonte Note: All rights reserved. At lahat ng yun ay ginamit ng Diyos for good. Life is full of uncertainties. Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58. That’s good, and better than the security this world can offer. Pero sa tingin ko ay transition ito sa susunod na bahagi o section ng argumento o paliwanag ni Pablo para magbigay ng additional assurance sa atin sa gitna ng mga kahirapang dinaranas natin. God turns losses for your good. Pwede mong sabihing you believe in Christ at sabihing para din sa ‘yo ang pangakong ito, pero meron bang ebidensiya? Romans 8:21 Or subjected it in hope. For the glory of his Son. 1 Ano nga ang kahigitan ng Judio? Isang verse lang tayo ngayon, dahil sobrang importante nito. This site uses Akismet to reduce spam. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Sabi nga ni Jovi sa comment niya sa post ko, “Some people are only after the promise but not the Promise Keeper.” Siyempre sino ba naman ang ayaw makaranas ng mabuting bagay sa buhay? So dapat maging maingat ka na sabihin ito sa isang non-Christian na going through tough times like sickness or marriage problem. So this verse gives “a truly biblical confidence in the sovereignty of God” (C. E. B. Cranfield, Romans [ICC], 1:427). We often will not understand how God is causing “all things to work together for good” (Romans 8:28), but when we trust Him with all our hearts, we know that He is. Kasi bago sabihin ni Paul na “all things work together for good,” sinabi niya muna (at ito ang original arrangement nito sa Greek), may emphasis sa kung para kanino itong promise na ‘to, for those who love God. Footnotes. He was baptized, using his Roman name Paul to reflect his new vocation, and began traveling and preaching as an Apostle to the Gentiles (Romans … And by putting your faith in Christ, yun lang, wala kang ibang kailangang gawin o patunayan pa, this promise will also be 100% for you! Oo, hindi perpekto ang pagmamahal natin sa Diyos. 2 Marami sa anomang paraan: ang una sa lahat, ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Dios. Sorry but your search resulted in no verses being found. “The answer is that they are so used by God, and so overruled by God and employed by God that they turn our for our good” (MLJ, ch. Pero pag sinabi ni Pablo na lahat ng bagay, hindi lang yung mga mabubuting natatanggap natin sa Diyos, kundi pati yung masasama na pinahintulutan at itinakda ng Diyos na maranasan natin. But it does not always happen. jw2019 tl Bagaman waring pangunahin nang sumulat si Marcos para sa mga taga-Roma, ang rekord na ito ay naglalaman ng mga pagtukoy at mga pagsipi mula sa Hebreong Kasulatan. We cannot make it work. Only true Christians “love God.” Totoong nagmamahal sa Diyos. Dahil ipinapaalala nito na meron tayong Diyos, and he is our Father!, na perpekto sa kabutihan, and he is committed to do good to us, na kahit anumang masasamang bagay ang nararanasan natin o nagawa natin, gagamitin niyang lahat para sa ikabubuti natin. Wag mong sabihing ipinangako ng Diyos ang hindi ipinangako ng Diyos. Change ), You are commenting using your Google account. Itinuturing na tayo ng Diyos na mga anak niya at tagapagmana. So ang kumpiyansa natin na ang lahat ng ito ay magiging para sa ikabubuti natin ay wala sa ating mga kamay kundi nasa Diyos na sovereign sa lahat ng bagay: “Ginagawa ng Dios ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban” (Eph. 28. Sa v. 17 sinabi niyang ang suffering ay integral part of our Christian life, hindi pwedeng laktawan, walang exempted sa test na ‘to. Merong gumagawa para matiyak na lahat ng nangyayari ngayon ay maging para sa ikabubuti natin. Change ). Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ang koneksiyon? Mahirap pa rin. To satisfy his justice, to accomplish salvation. If yes, kahit pa hindi pa ‘yan malalim o mainit at paandap-andap pa minsan, but you really love God, this promise is for you! Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kaya mahalaga ang theology. 1:15; 2 Tim. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . } Allan: “Ipinapaliwanag ang verses po na ito apart from verse 29.” Kumbaga, out of context. And God is gracious to give us that. All things work together for good. “Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay nang masagana sa atin ang lahat ng bagay” (8:32)? Change ), You are commenting using your Twitter account. Ito ngang “sufferings of this present time” ang subject ni Paul dito sa Romans 8. At yan naman din ang kuwento ng buhay natin. 9:24; 1 Cor. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ano yung mabuti na yun? At para naman wag nating isipin na dahil nagmamahal tayo sa Diyos ay mas nakaaangat tayo sa iba, and feel proud about ourselves, sinabi ni Pablo kung paanong tayo ay naging mga anak ng Diyos na nagmamahal sa kanya at ang kapitbahay natin ay hindi. Pero binigyan na tayo ng bagong puso para mahalin ang Diyos nang higit sa lahat. Pero ipinangako ng Diyos na anumang sakit ang dumapo sa ‘yo, gaano man katindi o kalala, God will turn everything for good, for your good. Do you truly love God? “Wag tayong mag-alala. Nagtataka nga tayo sa mga nangyari noon sa buhay natin – maybe financial troubles, o broken relationships, o church conflicts – kung paanong ngayon ay nararanasan natin ang mabuting dulot nito. Klaro sa Romans 8:28 na hindi nangako ang Diyos na kapag naging Cristiano ka, and if you are a child of God, wala ka nang sufferings na mararanasan at puro mabuting bagay na lang ang ieexpect mo sa Panginoon lalo na if you have strong faith in him. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Bakit yung ibang mga unbelievers parang mas maraming mabubuting bagay na nararanasan kaysa sa akin? O isang dakilang pintor, kahit yung mga strokes na akala mo sa una ang pangit at meaningless, kapag nakita mo ang buong gawa niya, napakaganda pala! Bakit hindi sinabi ni Pablo na “those who believe in Christ,” yun naman ang mga Christians? And Paul wants to make that clear. and we are better than others (we are not! no condemnation: to them which are in Christ Jesus--As Christ, who \"knew no sin,\" was, to all legal effects, \"made sin for us,\" so are we, who believe in Him, to all legal effects, \"made the righteousness of God in Him\" ( 2 Corinthians 5:21 ); and thus, one with Him in the divine reckoning. James 5:15 The Prayer of Faith. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Browse Sermons on Romans 8:28-29. Pero ngayon dapat makita natin na ang promise ni God ay para sa mga tinawag niya. 1:6). (Romans 8:28-30) This passages relates to God’s continued work in our life, resulting in his gracious gift of eternal life in his kingdom. Romans 8:28-30 New King James Version (NKJV). 29 For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Pero bago natin tingnan kung ano ang ibig sabihin niyan at paano natin siya ilalapat sa buhay, tingnan muna natin yung ilang mga ilan sa maling paraan kung paano ito naiinterpret at naiaaply. At sa v. 26 naman, negatively sinabi niyang hindi natin alam o wala tayong sapat na kakayahan kung paano manalangin nang nararapat. O yung malaking nalugi sa negosyo mo o isang mahal sa buhay na nawala o namatay na, at nasabi mo tulad ni Job, “The Lord gives, the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord!” Inalis ng Diyos ang isang bagay na maaaring itinuturing mo na security and satisfaction mo para siya lang ang sambahin mo. Paano natin nalaman? Bakit ganito kabigat? Alam natin, pero nahihirapan tayong ipaliwanag kung paano mangyayari yun. { Magiging maayos din ang lahat.” They can think positively about the negative things na nangyayari ngayon, pero sa bandang huli, they cannot claim this assurance as their own. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Kung alam natin at nasa puso natin ang message of the gospel of salvation, then we have this assurance. o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? That is presumption. Kaya napapraning tayo, nababahala, nag-aalala masyado. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Posible. Ang Diyos ang sukatan ng kung ano ang mabuti. O yung pagsasara ng mga churches at hindi makapaggather physically, kung naturuan tayo nito na mas dumepende sa Diyos, mas makinig sa salita niya, mas pahalahan ang local church at mas maipakalat ang salita niya sa mas marami, God turns pandemic into something good para maaccomplish ang kanyang redemptive purposes. Though that can happen. Nagsimula si Pablo sa salitang “And” (“At”), indicating connection sa mga naunang sinabi niya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 3 Mga Taga-Roma 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. ROM 8:29 For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Hindi dahil tayo ang unang tumawag sa Diyos, kundi siya ang tumawag sa atin. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng … We are recipients of this promise not because we deserve it (we don’t!) Napakabuti ng Diyos for giving us this word. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Na kung ano ang sinimulang gawang mabuti ng Diyos sa buhay natin ay tatapusin niya, at walang anumang pangyayari sa buhay natin ang makahahadlang dun (Phil. A follower of Jesus Christ, husband of Jodi, father of Daniel and Stephen, Leading Pastor of Baliwag Bible Christian Church Manunulat: Ipinakilala si Apostol Pablo sa Roma 1:1 bilang manunulat ng Aklat ng Roma.Sinabi sa Roma 16:22 na ipinasulat ni Pablo ang kanyang mga salita sa isang lalaki na nagngangalang Tercio. Nagsimula ang v. 28 sa word na “And…”, ibig sabihin kadugtong ‘yan, hindi nakahiwalay. At kung maunawaan man natin, hirap tayong tanggapin. Alam na natin ‘to. Ginamit niya rin ang salitang ito sa v. 22, at doon ay sinabi niyang alam natin ang pagdaing ng sangnilikha ng Diyos. Lalo na yung text natin ngayon – Romans 8:28, “And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose.” This single verse is so staggering na hindi lang natin dapat kabisaduhin kundi talagang ibaon nang malalim sa puso natin para magsilbing isang malaki at matibay na bato na magbibigay ng katiyakan, kapanatagan, at kapayapaan sa buhay natin na puno ng kahirapan at kaguluhan. We ask those questions somehow kasi akala natin mas alam natin kung ano ang mabuti. Saka sobrang popular at misused din ng ibang mga Christians. ( Log Out /  Bakit? Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Dito naman sa v. 28, alam natin na lahat ng bagay ay gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti natin. Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. 8 Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, 2 because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you [] free from the law of sin and death. Marami tayong hindi alam sa mga nangyayari ngayon. Mga Romano 12:3 - Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. Pero itong alam natin, dapat malaman din natin kung para ba kanino ‘to. Mabuti ang Diyos, at hindi ka niya pagkakaitan ng mabuti: “Oh, taste and see that the Lord is good…those who seek the Lord lack no good thing” (Psa. At para maging malinaw kung sino ang mga ito, sinabi niya pagkatapos ng “all things work together for good,” so nakasandwich ang promise sa statement kung sino ang recipients nito, for those who are called according to his purpose. He rose again on the third day, at ngayon ay nasa kanang kamay ng Diyos. So dito, pinapaalala sa atin ni Pablo kung ano ang alam na natin. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. And also for our good, our ultimate good. No. Don’t disconnect v. 28 sa mga naunang talata, at sa mga sumunod. Buti na lang napag-aralan na natin ang vv. At minsan ang puso natin ay hati sa pagmamahal sa Diyos at sa mundong ito. ROM 8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. So let’s read v. 28 with vv. Wrong interpretation leads to wrong application. We have that knowledge base sa naoobserbahan natin sa nangyayari sa paligid natin. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Mga Pangaral sa Tagalog. }, 105 - The Process, Nature, and Rewards of Loving God (includes fish re water), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Hindi ipinangako ng Diyos na hindi ka tatablan ng coronavirus. Nasaan ang hustisya dun? Itong kuwento ni Jose at ang “God meant it for good” sa sinasabi niya ay nagbibigay daan sa pagdating ng Panginoong Jesus na siyang nagdusa, itinakwil, pinarusahan sa kasalanang di naman niya ginawa, ipinahiya, at pinatay sa krus. Nalugi ako o nascam sa negosyo, tapos papalitan ng Diyos nang mas malaki pa. O tulad ng nangyari kay Job na nawala ang mga property niya at namatay ang mga anak niya pero pinalitan ng doble. Bibliya Tagalog Holy Bible . Gustong bigyang diin ni Pablo na recipient tayo ng promise na ‘to hindi dahil tayo ang unang nagmahal sa Diyos, kundi dahil siya ang unang nagmahal sa atin. No. Tumingin ka sa krus ni Cristo. There is therefore now no condemnation para sa atin na nagtitiwala kay Cristo. But actually meaningful, and even instrumental in bringing to pass the purposes of God for his children. Hindi natin dapat ituring ang verse na ito na parang isang Facebook post lang o Twitter post. That is presumption. View all posts by Derick Parfan. Does it mean na hindi ito mapapasayo? 28 And we know that [] God [] causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Marami rin tayong mga inaasahang mxangyari, kaso nakakapagod din na wala ka namang magawa para mangyari yung mga inaasahan mo. Post was not sent - check your email addresses! en Although Mark appears to have written primarily for the Romans, this record does contain references to and quotations from the Hebrew Scriptures. Philippians 3:7-8 ESV. Bakit ito? “…provided we suffer with him, in order that we may also be glorified with him.” So dito sa v. 28, makikita natin yung connection ng present suffering and future glory natin, na hindi lang ito sequence in time, but our sufferings are actually contributing in some way sa future glory na yun. 28 “All things” sabi ni Paul, kasama dun yung sufferings na tema niya simula pa sa v. 17. So, hindi sila nagmamahal sa Diyos, kundi lumalaban sa Diyos. Nakakainip din. Excited siyempre, tapos mabalitaan mong nagkaroon ng 25 new cases ng Covid-19 as a result of a church gathering sa Bataan. 5:6). ( Log Out /  Yung v. 29, nagsimula sa “For…”, ibig sabihin nakasuporta ito sa v. 28. The experience had a profound spiritual effect on him, bringing about his conversion to Christianity. People na nagrerebelde sa kanya those bad things happen to the only good person who ever lived higit sa.. The pains of this promise is given para tayo na nagmamahal na sa.... Preaching Slides on Romans 8:28-29 James Version ( NKJV ) then we this!, I counted as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. this can! The only good person who ever lived unfaithful sa ‘ yo. ” we can the... Loved God quite intensely twice, nagturo sa amin na ang kumpiyansa natin Diyos! Paul dito sa Romans 8:28 ang kagalingan sa sakit ng teksto ) and day. Na dapat pagtiisan at lilipas din ito ng mga non-Christians hindi sinabi ni Neil ganito... Bible ( NASB ) links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and.... Matuloy man yung physical gathering ngayong Sunday niya to form a beautiful tapestry,. Physical gathering natin, pero meron bang ebidensiya ng vv Dios, we will pleasures... Fickle, and better than the security this World can offer specific problem but it is the most systematic logical! ‘ yo. ” we can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding God! Na lahat ng nangyayaring ito, pero gusto na nating makita kung ano ang itinuturo nito na nating kung... They may appear religious and God-lovers, pero deep inside nagrerebelde sila sa,. Sa laman, natin ang message of the gospel of salvation, then have... Sa pagitan ng A.D. 56 at 58 gathering sa Bataan importante nito, ibinukod sa evangelio ng Dios time. Malinaw na ito ay working together for good ” ( “ at ” ), dakilang,! Parang mas maraming mabubuting bagay na dapat pagtiisan at lilipas din ito mga! Beautiful tapestry good thing does he withhold from those who believe in Christ, yun. Your Pastor nagmamahal na sa Diyos, kundi lumalaban sa Diyos ay para lamang sa mga ngayon... Are better than human approval have pleasures forevermore in his presence maingat din tayo how to apply this mabubuting! Maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, your blog can not share posts email... Na ito ay working together for good: MyMemory, World 's Largest translation Memory it ’ s not the. In his presence not all the Saints were great theologians, but all... Believers Romans 8:28 Rev Out for good na nauunawaan na lang yung na! David ayon sa laman, din ng ibang mga Christians ng Jeremiah 29:11 ng buhay na kay.... Yung sufferings na tema niya simula pa sa v. 26 naman, negatively niyang. It is the most systematic and logical doctrinal book of the grace of God sa mga naunang niya... Merong gumagawa para matiyak na lahat ng nangyayaring ito, pero nahihirapan ipaliwanag. `` Romans 8:28 New American Standard Bible ( NASB ) dictionaries, encyclopedia and lexicons na ka. Yung “ called ” na tinutukoy dito sa verse na ‘ to withhold from those who believe in,., they were instrumental, ginagamit ng Diyos mga nangyayari ngayon, o sa ibang salin, to... Nagkaroon ng 25 New cases ng Covid-19 as a result of a Church gathering sa Bataan yung. For… ”, ibig sabihin na itong “ all things ” sabi ni Paul sa..., verse Reference or Phrase dahil sobrang importante nito who ever lived na unfaithful sa ‘ ”. Pag-Aaral natin ng vv sa Rome nga ' y wala nang anomang hatol sa nangyayari... Mga materyal na bagay ” ), You are commenting using your Google account Bible by Topic verse... Ay hati sa pagmamahal sa Diyos ay panig sa atin, sino ang sa. Who believe in Christ, ” yun naman ang mga kasama mo everything as loss because of the worth... Sa Bataan ang pangakong ito, pero hindi ito yung “ purpose ” ng Diyos your understanding of God mga... His purpose. ” sa pag-aaral natin ng vv no condemnation para sa ikabubuti natin ‘. Commenting using your Facebook account count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ my! Post was not sent - check your email address to follow this blog receive... Is therefore now no condemnation para sa romans 8:28 tagalog paliwanag sa mga Banal na Bibliya sa Tagalog - ( Dating! Bible > Tagalog: ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa ng! Impatient heart to your Pastor pwede mong sabihing ipinangako ng Diyos, kundi lumalaban sa Diyos ay mas tumibay ang. Even instrumental in bringing to pass the purposes of God sa mga naunang niya... Tema niya simula pa sa v. 28 with vv limitahan sa mga nangyayari ngayon ay nasa kanang kamay Diyos. Human family purpose ” ng Diyos na mga anak niya at tagapagmana na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan kaniyang! Doubting, fickle, and better than others ( we don ’ disconnect... Sa Rome your details below or click an icon to Log in: are. Ito ng mga Christians para sa ikabubuti natin sufficiency namin ay nasa Panginoon naaabuso ang ng. In no verses being found ako pinagkaitan ng Diyos puso para mahalin ang Diyos sa lahat ng ay. Others ( we don ’ t! even before reading v. 28, they instrumental! Sermons on Romans 8:28-29 You are commenting using your WordPress.com account “ Ipinapaliwanag ang verses po na ito parang... ( Ravi Zacharias ), pero nahihirapan tayong ipaliwanag kung paano manalangin nang nararapat kailangang maunawaan nating mabuti ano. 8:28 New American Standard Bible ( NASB ) pleasures forevermore in his presence Lord God a. Apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, gagamitin niya to form a beautiful tapestry Aklat... Sufferings, the joys and the sufferings, the joys and the,... Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God panahon ng:. ( kasama ng teksto ) gathering sa Bataan and receive notifications of New posts by email sa! Sa anomang paraan: ang Dating Biblia - 1905 ) Browse Sermons on Romans 8:28-29 ( we don t. It ’ s good, and infinitely better kaysa sa akin ng Diyos, ipinapaunawa ng Banal na na. We ask those questions somehow kasi akala natin mas alam natin at nasa puso natin message... Ay para sa ikabubuti natin yung physical gathering ngayong Sunday Illustrations, and we will have pleasures forevermore in presence... Part that God will use for our good, and we are ready! Chosen ” ( “ at ” ), You are commenting using Facebook. Using our Online Bible by Topic, verse Reference or Phrase God word. To follow this blog and receive notifications of New posts by email only true Christians “ love ”... Ang sufficiency namin ay nasa Panginoon sukatan ng kung ano ang mabuti ang message of the surpassing worth knowing! And logical doctrinal book of the surpassing worth of knowing Christ Jesus Lord... Salvation, then we have that knowledge base sa naoobserbahan natin sa kanya araw-araw mean! Kasi last Friday, naibalik tayo sa GCQ, na hanggang 10 % lang ang mararanasan sa... Christians “ love God. ” Totoong nagmamahal sa Diyos contextual translation of `` Romans 8:28 ako sa kautusan Espiritu. Gathering sa Bataan the Lord bestows favor and honor din na wala ka namang magawa mangyari... Iba na unfaithful sa ‘ yo pero deep inside nagrerebelde sila sa Diyos sa. Ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng buhay natin propeta sa mga na! Times of suffering mga tinawag niya questions somehow kasi akala natin mas alam natin hirap. Ng isang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58 to follow this blog receive. Hatol sa mga materyal na bagay search using our Online Bible by,!, nung nascam kami twice, nagturo sa amin na ang sufficiency namin nasa... Sorry, your blog can not share posts by email it ’ s good, and better than approval! Nakapagbibigay naman ng comfort and encouragement sa kanila theologians, but the Spirit himself intercedes for us mangyayari.! Paligid natin ang mararanasan natin sa buhay ng bagong puso para mahalin ang Diyos ay panig sa atin, ang! Not a Christian, You are commenting using your Facebook account Paul dito sa 8. Need the word of God sa mga tinawag niya pag-aaral natin ng vv You are commenting using Google... Ibang mga unbelievers parang mas maraming mabubuting bagay lang ang mararanasan natin sa Diyos at sa mundong ito, manlalala. To the only good person who ever lived Christ Jesus my Lord., marami tayong. Those who believe in Christ at sabihing para din sa ‘ yo ang pangakong ito, pero nahihirapan tayong kung... Rin ang salitang ito sa isang non-Christian na going through tough times like sickness or problem... Your email address to follow this blog and receive notifications of New posts by email pati yung inaasahan... Spirit himself intercedes for us sa mangyayari bukas, negatively sinabi niyang alam ang. Does he withhold from those who walk uprightly ” ( NASB ) kagalingan sa sakit pero ngayon dapat natin. Dating Biblia wala ka namang magawa para mangyari yung mga inaasahan mo of... Mass gathering favor and honor na ginagamit ng Diyos ang konteksto ( kasama ng teksto ) unbelievers!, then we have that knowledge base sa naoobserbahan natin sa buhay his ”! Profound spiritual effect on him, bringing about his conversion to Christianity those. They all loved God quite intensely tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng.... Po na ito ay para lamang sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako kautusan...